Grundutbildningen

Om Ansökan

 

Ansökningstider

Digital ansökan sker dygnet runt under perioden måndag 1 april – tisdagen 23 april 2019. På http://www.dan.gbgkonstskola.se

Inlämning av fysiska arbetsprover  tisdag 23 april 2019, kl 12.00 – 19.00.
Lämnas på Göteborgs Konstskolas expedition. Blankett att skriva ut till inlämning av fysisk ansökan finner du här: blankett 2019

Ansökningsmaterialet bedöms av en jury. Skriftliga besked lämnas alla sökande när resultatet av intagningen är klar. Skolan ansvarar ej för inlämnade arbeten.

Resultatet meddelas tisdagen 30 april 2019 på hemsidan samt på skolans dörr. De antagna meddelas även per post. Om bekräftelse på studieplats erhållits från skolan skall antagen student insända 750 kronor i anmälningsavgift senast fredagen 17 maj 2019 för att få behålla sin plats. Avgiften betalas på bankgiro 5859-0092. OBS! Skriv namn och personnummer!

Anmälningsavgiften dras av från terminsavgiften.

 

Avhämtning av arbetsprover: måndag 29 april 2019 , kl 12.00 -19.00.

Bekräftelse av plats

för att bekräfta att du avser att påbörja din utbildning och ta den studieplats som erbjuds, skall antagen student insända 750 kronor i anmälningsavgift senast fredagen 17 maj 2019 för att få behålla sin plats. Avgiften betalas på bankgiro 5859-0092. OBS! Skriv namn och personnummer!
Anmälningsavgiften dras av från Terminsavgiften.

Antagningskrav

Konstnärlig erfarenhet skall styrkas med arbetsprover. Stor omsorg och ett omfattande arbete läggs ner på urvalet till studieplatserna. Kvalitet och variation i fråga om konstnärlig inriktning är vägledande.

I giltig ansökan ingår

Arbetsprover, ansökningsblankett med sökandes personuppgifter, utbildning eller yrkeserfarenhet, motivation samt utbildningsbevis (gymnasieutbildning eller högre utbildning).

Instruktioner för fysiska arbetsprover som lämnas personligen i skolans lokaler eller skickas med post

Arbetsproverna ska vara sammanlagt 8 stycken. Fyra kartongark (max 70 x 100) fyllda med en eller flera teckningar (original). Fyra arbeten i valfri storlek och teknik (original). Montera arbetsproverna stabilt så att de kan ses stående lutade mot en vägg. Grafik och skulptur kan sökas med enbart teckningar. Det går att söka de inriktningarna utan erfarenhet av trycktekniker och tredimensionellt arbete. 

Instruktioner för arbetsprover vid digital ansökan

Arbetsproverna ska vara sammanlagt 8 till16 stycken. Hälften teckningar och hälften arbeten i valfri storlek och teknik dokumenterade med fotografi. Digitalt material laddas upp på vår registreringssida. Grafik och skulptur kan sökas med enbart teckningar. Det går att söka de inriktningarna utan erfarenhet av trycktekniker och tredimensionellt arbete.

Första och andrahandsval

Alla grundutbildningar kan sökas i första eller andra hand. Du behöver inga särskilda arbetsprover för dina andrahandsval.

Expeditionsavgift

Ingen expeditionsavgift tas ut.

Terminsavgift

Terminsavgiften är 12 750 kr. Betalas vid terminsstart eller när studiemedel erhållits. Skolan tillhandahåller övningsmaterial i viss utsträckning. CSN beviljar studiemedel i två år. Även merkostnadslån till skolavgifter och studieresor kan sökas.

Välkommen in med din ansökan

Om du har frågor, hör gärna av dej till vår koordinator Monica Justesen Åfelt, info@gbgkonstskola.se, vårt kontaktformulär eller telefon 031 – 14 80 61.