Grundutbildningen

Länk till Ansökan kommer att finnas på denna sida när ansökan öppnar!

Ansökan till våra tvååriga grundutbildningar med inriktning

  • Måleri

  • Grafik

  • Skulptur

Ansökningstider

Digital ansökan sker under perioden måndag 26 mars – söndagen 15 april 2018.

Inlämning av fysiska arbetsprover och blanketttorsdag 12 april 2018, kl 12.00 – 19.00.
Lämnas på Göteborgs Konstskolas expedition. Kan även skickas med post. Poststämpel senast onsdag 10 april 2018.

Ansökningsmaterialet bedöms av en jury. Skriftliga besked lämnas alla sökande när resultatet av intagningen är klar. Skolan ansvarar ej för inlämnade arbeten.

Resultatet meddelas fredagen 20 april 2018 på hemsidan samt på skolans dörr. De antagna meddelas även per post. Om bekräftelse på studieplats erhållits från skolan skall antagen student insända 750 kronor i anmälningsavgift senast fredagen 27 maj 2018 för att få behålla sin plats. Avgiften betalas på bankgiro 5859-0092. OBS! Skriv namn och personnummer! Anmälningsavgiften dras av från terminsavgiften.

 

Avhämtning av arbetsprover: måndag 23 april 2018 , kl 12.00 -19.00.
Skulpturer skall avhämtas och returneras ej per post.

Antagningskrav

Konstnärlig erfarenhet skall styrkas med arbetsprover. Stor omsorg och ett omfattande arbete läggs ner på urvalet till studieplatserna. Kvalitet och variation i fråga om konstnärlig inriktning är vägledande.

I giltig ansökan ingår

Arbetsprover, ansökningsblankett med sökandes personuppgifter, utbildning eller yrkeserfarenhet, motivation samt utbildningsbevis (gymnasieutbildning eller högre utbildning).

Instruktioner för fysiska arbetsprover som lämnas personligen i skolans lokaler eller skickas med post

Arbetsproverna ska vara sammanlagt 8 stycken. Fyra kartongark (max 70 x 100) fyllda med en eller flera teckningar (original). Fyra arbeten i valfri storlek och teknik (original). Montera arbetsproverna stabilt så att de kan ses stående lutade mot en vägg. Grafik och skulptur kan sökas med enbart teckningar. Det går att söka de inriktningarna utan erfarenhet av trycktekniker och tredimensionellt arbete. 

Instruktioner för arbetsprover vid digital ansökan

Arbetsproverna ska vara sammanlagt 16 stycken. Hälften teckningar och hälften arbeten i valfri storlek och teknik dokumenterade med fotografi. Digitalt material laddas upp på vår registreringssida. Se Digital ansökan i huvudmenyn under rubriken Ansökan. Grafik och skulptur kan sökas med enbart teckningar. Det går att söka de inriktningarna utan erfarenhet av trycktekniker och tredimensionellt arbete.

Första och andrahandsval

Alla grundutbildningar kan sökas i första eller andra hand. Du behöver inga särskilda arbetsprover för dina andrahandsval.

Expeditionsavgift

En expeditionsavgift på 100 kr skall betalas i samband med ansökan (oavsett hur många avdelningar du söker). Avgiften betalas kontant vid inlämning av arbetsprover, eller på bankgiro 5859-0092 för sökande som skickar in arbetsprover per post. OBS! Skriv namn och personnummer! Ansökningar utan erlagd expeditionsavgift behandlas ej.

Anmälningsavgift

Om bekräftelse på studieplats erhållits från skolan skall antagen student insända 750 kronor i anmälningsavgift senast fredagen 26 maj 2017 för att få behålla sin plats. Avgiften betalas på bankgiro 5859-0092. OBS! Skriv namn och personnummer! Anmälningsavgiften dras av från terminsavgiften.

Terminsavgift

Terminsavgiften är 12 750 kr. Betalas vid terminsstart eller när studiemedel erhållits. Skolan tillhandahåller övningsmaterial i viss utsträckning. CSN beviljar studiemedel i två år. Även merkostnadslån till skolavgifter och studieresor kan sökas.

Välkommen in med din ansökan

Om du har frågor, hör gärna av dej till vår koordinator Monica Justesen Åfelt, info@gbgkonstskola.se, vårt kontaktformulär eller telefon 031 – 14 80 61.