Konstnärlig Idégestaltning

Ansökan till Konstnärlig Idégestaltning

Ansökan öppnar 8 maj 2018

Länk till Digital Ansökan kommer att finnas på denna sida när ansökan öppnar.

Fysiska arbetsprover och blankett skickas per post. Poststämpel senast torsdag 24 maj 2018.

Ansökningsmaterialet bedöms av en jury. Skriftliga besked lämnas alla sökande när resultatet av intagningen är klar. Skolan ansvarar ej för inlämnade arbeten.  Antagningsresultatet meddelas måndag 4 juni 2018 på hemsidan. De antagna meddelas även per post. Om bekräftelse på studieplats erhållits från skolan skall antagen student insända 750 kronor i anmälningsavgift senast måndag 11 juni för att få behålla sin plats. Avgiften betalas på bankgiro 5859-0092. OBS. Skriv namn och personnummer!

Anmälningsavgiften dras av från terminsavgiften.

Antagningskrav:

Konstnärlig erfarenhet skall styrkas genom arbetsprover. Stor omsorg och ett omfattande arbete läggs ner på urvalet till studieplatserna. Kvalitet och variation i fråga om konstnärlig inriktning är vägledande. 

I giltig ansökan ingår

Arbetsprover, ansökningsblankett med sökandes personuppgifter, utbildning eller yrkeserfarenhet, motivation, projektbeskrivning och utbildningsbevis (gymnasieutbildning eller högre utbildning) samt intervju (vilken kan ske i form av ett personligt möte, per telefon alternativt via Skype).

Instruktioner för arbetsprover som skickas med post

Arbetsproverna ska sammanlagt vara 10 stycken arbeten i valfri storlek och teknik dokumenterade med fotografi. Bilderna ska vara utskrivna i A4 format. Du kan även söka med länkar till film och ljud. Projektbeskrivning bifogas i ansökningsblanketten. Dina arbetsprover ska vara relevanta för ditt projektet och visa hur du har arbetat tidigare.

Instruktioner för arbetsprover digital ansökan

Arbetsproverna ska vara sammanlagt vara 10 stycken arbeten i valfri storlek och teknik dokumenterade med fotografi. Digitalt material laddas upp på vår registreringssida. Projektbeskrivning bifogas i ansökningsblanketten. Se Digital ansökan i huvudmenyn under rubriken Ansökan.

Expeditionsavgift

En expeditionsavgift på 100 kr skall betalas i samband med ansökan (oavsett hur många avdelningar du söker). Avgiften betalas kontant vid inlämning av arbetsprover, eller på bankgiro 5859-0092 för sökande som skickar in arbetsprover per post. OBS! Skriv namn och personnummer. Ansökningar utan erlagd expeditionsavgift behandlas ej.

Anmälningsavgift

Om bekräftelse på studieplats erhållits från skolan skall antagen student insända 750 kronor i anmälningsavgift senast måndag 11 juni 2018. Avgiften betalas på bankgiro 5859-0092. OBS. Skriv namn och personnummer! Anmälningsavgiften dras av från terminsavgiften.

Terminsavgift

Terminsavgiften är 12 750 kr. Betalas vid terminsstart eller när studiemedel erhållits. Skolan tillhandahåller övningsmaterial i viss utsträckning. CSN beviljar studiemedel i ett år. Även merkostnadslån till skolavgifter och studieresor kan sökas.

Välkommen in med din ansökan.
Om du har frågor, hör gärna av dej till vår skolsekreterare Monica Justesen Åfelt,
info@gbgkonstskola.sevårt kontaktformulär eller telefon 031 – 14 80 61