Konstnärlig Idégestaltning

Ansökan till Konstnärlig Idégestaltning öppnar igen till 27 april 2020

Examensutställning Konstnärlig idégestaltning, Galleri Konstepidemin, vt 2019

Ansökan sker digitalt via vår ansökningssida: http://www.danid.gbgkonstskola.se

Ansökningsmaterialet bedöms av en jury. Skriftliga besked lämnas alla sökande när resultatet av intagningen är klar. Skolan ansvarar ej för inlämnade arbeten.  Antagningsresultatet meddelas måndag 1 juni 2020 på hemsidan. De antagna meddelas även per post. Om bekräftelse på studieplats erhållits från skolan skall antagen student insända 750 kronor i anmälningsavgift senast måndag 10 juni för att få behålla sin plats. Avgiften betalas på bankgiro 5859-0092. OBS. Skriv namn och personnummer!

Anmälningsavgiften betalas in för att bekräfta erbjuden plats efter antagning. Anmälningsavgiften dras dras sedan av från terminsavgiften.

Antagningskrav:

Konstnärlig erfarenhet skall styrkas genom arbetsprover. Stor omsorg och ett omfattande arbete läggs ner på urvalet till studieplatserna. Kvalitet och variation i fråga om konstnärlig inriktning är vägledande. 

I giltig ansökan ingår

Arbetsprover, ansökningsblankett med sökandes personuppgifter, utbildning eller yrkeserfarenhet, motivation, projektbeskrivning och utbildningsbevis (gymnasieutbildning eller högre utbildning) samt intervju (vilken kan ske i form av ett personligt möte, per telefon alternativt via Skype).

Instruktioner för arbetsprover som skickas med post

Arbetsproverna ska sammanlagt vara 10 stycken arbeten i valfri storlek och teknik dokumenterade med fotografi. Bilderna ska vara utskrivna i A4 format. Du kan även söka med länkar till film och ljud. Projektbeskrivning bifogas i ansökningsblanketten. Dina arbetsprover ska vara relevanta för ditt projektet och visa hur du har arbetat tidigare.

Instruktioner för arbetsprover digital ansökan

Arbetsproverna ska vara sammanlagt vara 10 stycken arbeten i valfri storlek och teknik dokumenterade med fotografi. Digitalt material ( video och ljud ) laddas upp på vår registreringssida. Projektbeskrivning bifogas via formulär på ansökningssidan www.danid.gbgkonstskola.se

Bekräftelse av plats

för att bekräfta att du avser att påbörja din utbildning och ta den studieplats som erbjuds, skall antagen student insända 750 kronor i anmälningsavgift senast måndag 10 juni 2020 för att få behålla sin plats. Avgiften betalas på bankgiro 5859-0092. OBS! Skriv namn och personnummer!
Anmälningsavgiften dras av från Terminsavgiften.

Terminsavgift

Terminsavgiften är 13 500 kr. Betalas vid terminsstart eller när studiemedel erhållits. Skolan tillhandahåller övningsmaterial i viss utsträckning. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Även merkostnadslån till skolavgifter och studieresor kan sökas från CSN.

Studiebesök Röda Sten Konsthall

Välkommen in med din ansökan.
Om du har frågor, hör gärna av dej till vår skolsekreterare Monica Justesen Åfelt,
info@gbgkonstskola.sevårt kontaktformulär eller telefon 031 – 14 80 61