Studiestöd

Göteborgs Konstskola drivs med statsbidrag och regionala anslag. Skolan står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn. Våra utbildningar berättigar till CSN:s studiestöd och hör till kategorin eftergymnaisala, högskoleförberedande konst- och kulturutbildningar.

Terminsavgiften för 2019/2020 är 12 750 kr per termin. Avgiften betalas terminsvis och i flera delar.
Det går att söka ett så kallat merkostnadslån från CSN för större delen av terminsavgiften samt för studieresor. För mer information om studielån och merkostnadslån besök CSN:s hemsida www.csn.se där du söker studielån och bidrag.

Om du helt eller delvis skulle ha förbrukat din rätt till studiestöd i CSN:s avdelningen A3 vid tidigare studier, kontakta vår koordinator Monica Justesen Åfelt för mer information.

Studiemedel

Du kan söka 80 veckors studiemedel enligt CSN:s avdelning A3 för våra tvååriga grundutbildningar Måleri, Grafik och Skulptur och 40 veckors studiemedel enligt CSN:s avdelning A3 för vår ettåriga påbyggnadsutbildning Konstnärlig Idégestaltning.

68b

Performance utanför skolan på Första Långgatan 10