Åsa Herrgård, info

Åsa Herrgård, konstnär, lärare på grundutbildningen med inriktning Skulptur och handledare på påbyggnadsutbildningen Konstnärlig Idégestaltning.

asa-ny

Parkour, platsspecifik konst, Höjdenskolan, Markaryd, 2014

PARKOUR GK2, 900

CV Åsa Herrgård

www.asaherrgard.com