DADA

Tom Sandqvist föreläste om dada och dess ursprung , mycket spännande avslut på en rolig temavecka. Workshops kring DADA performance, DADA Journal, installationer samarbeten, ljud…..