Eric Ericsons stipendium till två GK-studenter

Eric Ericsons Stiftelse delar årligen ut stipendium till konststuderande och unga konstnärer från Göteborg och Västsverige. I år fick två studenter från Göteborgs Konstskola varsitt.

Oscar Kaleva Karlsson, Trärelief

 

Oscar Kaleva Karlsson som just avslutat vår tvååriga grundutbildning i skulptur och Rebecca Jansson som gått på konstnärlig idégestaltning har båda erhållit Stipendium från Eric Erikssons stiftelse. Oscar fortsätter sitt äventyr på Kungliga konsthögskolan i Stockholm och Rebecca som även erhöll grafik i västs stipendium  i våras ställer ut på Grafik i Väst 2 dec – 20 dec.

 

Rebecca Jansson, ”Den tvivlande kemisten”

Eric Ericsons Stiftelse instiftades i mitten på 1960-talet genom förordnande i testamentet efter en konstintresserad privatperson i Göteborg. Stipendierna går inte att söka. Det är stiftelsens styrelse som självständigt med av hjälp en grupp före detta lärare vid stadens konstskolor utser stipendiater.