GALLERI FÖNSTRET

Nu har vi startat upp vårt GALLERI FÖNSTRET, där vi kommer att visa studenter från skolan. Placeringen på första långgatan 10 ger god exponering för våra utställare.

Under sommaren visar vi

OSCAR KALEVA

som just har avslutat den tvååriga Konstnärliga grundutbildningen i skulptur och kommer till hösten att fortsätta sina studier på konsthögskolan i Stockholm.