Idégestalning

Konstnärlig idégestaltnings elevutställning pågår för fullt, här är bilder från vernissagehelgen.

Pågår fram till 18 juni.