Installationer

Skulpturavdelningen arbetar med Installationer i fria material.