Historia

Den danske konstnären och motståndsmannen Börje Hovedskou grundade Hovedskous målarskola 1945.
 Efter hans död 1966 övertog Brita Larson skolan. Under hennes ledning utvecklades verksamheten och efter mer än 30 års intensivt arbete räknas skolan idag som en av Sveriges främsta bland de högskoleförberedande konstskolorna på eftergymnasial nivå. Många nu framgångsrika konstnärer har fått sin grundutbildning här.
 Nathalie Djurberg, Bianca Maria Barmen, Annika Lundgren, Helene Billgren, Charlotte Gyllenhammar, Pål Hollender, Maria Lindberg, Ann-Sofie Sidén, Jörgen Svensson, Pål Svensson är några av namnen.

Hösten 2000 bytte Hovedskous målarskola namn till Göteborgs Konstskola.

Med Peter Backhaus som ny rektor tog skolan det definitiva steget in i 2000-talet. Från att ha varit en traditionell målarskola i klassisk bemärkelse har skolan utvecklats till en modern konstnärlig utbildning där nyare tekniker och metoder är lika självklara som de beprövade.

Under 2014 har Katarina Bramer tillträtt som verksamhetsansvarig för Göteborgs Konstskola och tillsammans med skolans välmeriterade medarbetare fortsätter arbetet att värna om skolans konstnärliga arv och samtidigt öppna upp dörrar till förnyelse.

74b