Pedagogik

På Göteborgs Konstskola är den pedagogiska processen ett teamwork, strukturerad utan att ha fast form. Det finns sällan ett facit, allmängiltiga värderingar kan inte återanvändas från person till person. Kvalitén i undervisningen ligger i den höga kunskapsnivån hos varje enskild lärare och bygger på vår gemensamma, uttalade respekt för varje människas unika individualitet och kreativitet. Det gör pedagogiken spännande och så variationsrik.

Vi är bra på material, kommunikation och konstpedagogik och har genom mångårig kompetensutveckling för våra lärare och kvalitetssäkring genom kontinuerliga studentenkäter, utvecklat en specifik pedagogik som bygger på samtal och lyhördhet. Kriterier för kvalitet som vi bl.a. håller under ständig uppsikt är både studenternas och utbildningarnas nivå på: kreativitet, kunskaper i material och teknik, ämneskunskap, dialogförmåga, idéformulering och gestaltningsförmåga.

En kreativ, nutidsorienterad konstnärlig utbildning bör bedrivas åt två håll.
Utåt: att ta vara på det moderna samhällets extremt stora utbud av information, att delta, att använda och att inspireras av andras erövringar och kunskaper. Här gäller det att lära sig sätta samman fragmentarisk information till helheter, att vara öppen och att ständigt våga ompröva.

Inåt: att bereda plats för att söka sig inåt, där du kan odla din individualitet och din särart. Det handlar om att kunna hitta sitt personliga språk, det uttryck som bäst gestaltar de innersta och mest intima frågeställningarna. Här lyssnar du på din inre röst, här mognar lyhördhet och sensibilitet.

Båda dessa riktningar är lika viktiga i den kreativa processen och därför utgår undervisningen på Göteborgs Konstskola från en balans mellan dessa krafter och från den enskilde individen. Det personliga behovet, den unika personligheten och den individuella inlärningsstrategin står i centrum.

Metoden vi använder är samtalet. Samtalet om konstens möjligheter, om samhället och om det personliga uttrycket.

IMG_4883