Personal

Våra lärare har en oerhört omfattande kompetens inom det konstnärliga och pedagogiska området.  Alla är aktiva konstnärer med gedigna konstutbildningar från skolor som Konsthögskolan Valand, Konstakademin i Helsingfors, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Konstfack och Academy of Fine Arts, Maastricht. Många har dessutom erfarenhet från pedagogiska uppdrag och professurer från Valand, Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) och utomlands. Några av oss är också utbildade på Göteborgs Konstskola (tidigare Hovedskous).

Vår konstnärliga kompetens spänner över ett brett fält. Allt från måleri, grafik, konsthistoria, bildanalys, rumslig gestaltning, monumental skulptur, landart, ljud, ljus, video, foto, text, performance till konstnärliga interventioner.

Skolans lärare har under åren belönats rikligt med stipendier, offentliga uppdrag och finns bland annat representerade på konstmuseer liksom inom stat, kommun och landsting.  Vi delar frikostigt med oss av våra erfarenheter och varje år stöttar vi våra elever i deras konstnärliga processer och ansökningsprocedurer till olika högskolor både nationellt och internationellt samt delar med oss av våra nätverk och kontakter i kulturlivet.

Studerande på Göteborgs Konstskola har fasta lärare, det finns en fördel i att under studietiden ha ett par lärare som kontinuerligt följer varje elevs konstnärliga utveckling.  Tillsammans med lärarkåren arbetar skolans utbildningskoordinator Monica Justesen Åfelt, vaktmästare Jonas Brodin och bibliotekarie Petra Backhaus. Verksamhetsansvarig är Katarina Elvira Gudrunsdotter.

Verksamhetsansvarig

Katarina Elvira Gudrunsdotter, epost: katarina.e.gudrunsdotter@gbgkonstskola.se

Studierektor

Lars Wulcan, epost: lars.wulcan@gbgkonstskola.se

Ledningsgrupp

Katarina Elvira Gudrunsdotter, Verksamhetsansvarig och ansvarig för Konstnärlig Idégestaltning

epost: katarina.e.gudrunsdotter@gbgkonstskola.se

Pia Mauno, Lärare i Måleri

epost: pia.mauno@gbgkonstskola.se

Tom Bogaard  Lärare i Måleri

epost: tom.bogaard@gbgkonstskola.se

Carina Fihn, Lärare i Grafik

epost: carina.fihn@gbgkonstskola.se

Johan Malmström, Lärare i Skulptur

epost: johan.malmstrom@gbgkonstskola.se

Lars Wulcan, Studierektor

epost: lars.wulcan@gbgkonstskola.se

Kansli

Monica Justesen Åfeldt,

epost: info@gbgkonstskola.se, tel: +46 31 14 80 61

Bibliotek

Petra Backhaus

Vaktmästare

Jonas Brodin

Lärare Måleri

Pia Mauno, epost: pia.mauno@gbgkonstskola.se

Tom Bogaard, epost: tom@gbgkonstskola.se

Martin Solymar, epost: martin.solymar@gbgkonstskola.se

Pia König,  vikarierande

Lärare Grafik:

Carina Fihn, epost: carina.fihn@gbgkonstskola.se

Peter Eccher, epost: petereccher@gbgkonstskola.se

Lärare Skulptur

Åsa Herrgård, epost: asa.herrgard@gbgkonstskola.se

Johan Malmström, epost: johan.malmstrom@gbgkonstskola.se

Konstnärlig Idégestaltning

Alla skolans lärare verkar som handledare på Konstnärlig Idégestaltning.