Statistik

Antal studenter på hela skolan 74

Måleri 32
Skulptur 16
Grafik 16
Idégestaltning 10

 

Antal behöriga sökande de senaste åren. Upptagningsområde: hela landet.

 

Utfall av skolans 42 avgångsstudenter (32 efter avslutad grundutbildning + 10 från projektåret) som sökte in på olika estetiska högskoleutbildningar:

2017 17 av 20 sökande
2016 19 av 22 sökande
2015   7  av 14 sökande

 

 

De estetiska högskolor som mest frekvent tar emot våra studenter:

HDK, Umeå Konsthögskola, Kungl. Konsthögskolan, Akademi Valand, Malmö Konsthögskola, Konstfack, Designprogrammet, Linnéuniversitetet, Kunsthøgskolan i Oslo, Kunstakademiet i Tromsö, Kunstakademiet i Trondheim, Kunst- og designhøgskolan i Bergen, Iceland Academy of Arts, Finnish Academy of Fine Arts, Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam, Willem de Kooning Academy i Rotterdam, Department of Art Goldsmiths i London och Städelschule i Frankfurt.

Enligt tidigare erfarenheter blir ytterligare 40% av resterande avgångsstudenter antagna vid olika estetiska högskolor inom en 5-årsperiod.

Utvärdering

Det sker en kontinuerlig utvärdering av verksamheten och de uppsatta målen både inom styrelsen, lärarkåren och tillsammans med studenterna.

35b