Statistik

Antal studenter på hela skolan 74

Måleri 32
Skulptur 16
Grafik 16
Idégestaltning 10

Könsfördelning 2014/15, 49 kvinnor, 25 män

Antal behöriga sökande de senaste fem åren. Upptagningsområde: hela landet.

2008 176 st
2009 194 st
2010 162 st
2011 176 st
2012 183 st
2013 140 st
2014 185 st

Av skolans 42 avgångsstudenter (32 efter avslutad grundutbildning + 10 från projektåret) kom in på olika estetiska högskoleutbildningar:

2008 14 studenter
2009 15 studenter
2010 10 studenter
2011 10 studenter
2012 20 studenter
2013 11 studenter
2014 14 studenter
2016 23 studenter

De estetiska högskolor som mest frekvent tar emot våra studenter:

HDK, Umeå Konsthögskola, Kungl. Konsthögskolan, Akademi Valand, Malmö Konsthögskola, Konstfack, Designprogrammet, Linnéuniversitetet, Kunsthøgskolan i Oslo, Kunstakademiet i Tromsö, Kunstakademiet i Trondheim, Kunst- og designhøgskolan i Bergen, Iceland Academy of Arts, Finnish Academy of Fine Arts, Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam, Willem de Kooning Academy i Rotterdam, Department of Art Goldsmiths i London och Städelschule i Frankfurt.

Enligt tidigare erfarenheter blir ytterligare 40% av resterande avgångsstudenter antagna vid olika estetiska högskolor inom en 5-årsperiod.

Utvärdering

Det sker en kontinuerlig utvärdering av verksamheten och de uppsatta målen både inom styrelsen, lärarkåren och tillsammans med studenterna.

35b