Om insekter och fåglar

Göteborgs Konstskola besöker Göteborgs Naturhistoriska Museum med utställningen Om Insekter och fåglar,

Utställningen visas i museets gamla entré, 7 – 20 nov

vernissage 7 nov kl 15.30

Vi lever i en tid där vi dagligen möter rubriker med ett alarmerande innehåll, som en följd av jordbrukets effektivisering och det ökade användandet av konstgödsel och pesticider. Vilket leder till att växter, insekter och fåglar minskat i antal.

Jonatan Weddfelt

Mängden insekter i Tyskland har under de senaste 30 åren minskat med 80 %, i vissa delar av jordbrukslandskapet. I en undersökning hos Aftonbladets läsare, skrivs det att mellan tvåtredjedelar till tre fjärdedelar av befolkningen i Sverige ängslas över miljöförstöringen.

På gångavstånd från Göteborgs Konstskola ligger Göteborgs Naturhistoriska Museum, GNM, med fantastiska samlingar och kunniga experter. Vi har med anledning av den beskrivna situationen valt att införliva och levandegöra insekter och fåglar som en del i teckningsundervisningen och att presentera resultaten i form av en teckningsutställning i muséets forna huvudentré.

I teckningsutbildningen på GöteborgsKonstskola så hade vi en önskan att inleda ett samarbete med Göteborgs Naturhistoriska Museum för att knyta an till gamla traditioner, där konst och vetenskap har mötts i teckningen som gestaltningsmedel. ”Om insekter och fåglar” blev vår utställningstitel på teckningsutställningen, vilken har sin utgångspunkt i GNM insekts och fågelsamling.

Vi valde att begränsa ämnet till insekter och fåglar då dessa djur har fått en ökad aktualitet genom media, då vetenskaplig forskning visar på att dessa arters sårbarhet ökat genom monokulturer både i lant- och skogsbruk samt i stadsrummets gräsmattor.

Utställningen har mer ett konstnärligt fokus än ett vetenskapligt, och skall betraktas ur det perspektivet.

Projektet inleddes på Göteborgs Konstskola med föreläsningar av Intendent Peter Nielsen i ämnet ”Myror och blomflugor” och följdes sedan med föreläsningen ”Fåglars uppkomst och utveckling” Magnus Gelang, Intendent, vid Göteborgs Naturhistoriska Museum, GNM.

Varmt Välkomna

Teckningslärare Peter Ojstersek
Studierektor Lars Wulcan