Plats-Icke plats

Bilder från tisdagens genomgång av skulpturklassens projekt; Plats-Icke Plats.
Olof Palmes Plats, Järntorget.