Sen ansökan

Just nu är alla våra 74 utbildningsplatser till höstterminen tillsatta.
Men under sommaren får sannolikt några av våra studenter positivt besked om reservplats från konsthögskolor.

Du har möjlighet att lämna in en sen ansökan till våra utbildningar med kursstart 26 augusti.

För att lämna in en sen ansökan behöver du fylla i ansökningsformuläret samt skicka in bilder på dina arbeten.

8 -16 bilder på dina verk varav hälften ska vara teckningar

Lycka till!