Terminstider

 

Läsåret 2016 – 2017

  • Hösttermin 29/8-15/1
  • Vårtermin 16/1 – 4/6

Läsåret 2017 – 2018

  • Hösttermin 28/8-14/1
  • Vårtermin 15/1-3/6

Läsåret 2018 – 2019

  • Hösttermin 27/8-13/1
  • Vårtermin 14/1-2/6