Ansökan avslutad.

Ansökan till KONSTNÄRLIG IDÈGESTALTNING är nu avslutad, antagna till utbildningen meddelas den 3 juni.