Grafik

2 år, 16 platser

Till utbildningen söker du som har behov av en grundläggande utbildning i bild och form med inriktning grafik. I utbildningen ingår kurser, handledning, självstudier, konstnärspresentationer, workshops och föreläsningar. Kurserna hålls av utbildningens lärare och övriga lärare på skolan. Varje termin får skolan besök av flera gästlärare. Du träffar lärarna i helklass, mindre grupper och personligen. Besök görs på aktuella utställningar och hos konstnärer. Du kan arbeta i verkstäder och ateljéer kl 8.30 – 23 på vardagar, helger och lov kl 10 – 23, utom vissa kortare perioder i samband med helgdagar då skolan är helt stängd. Skolans övriga verkstäder till exempel skulpturverkstäderna är öppna även för grafikstuderande.

Grafikutbildningen lär ut en rad olika grafiska metoder: litografi, torrnål, etsning, koppargravyr och träsnitt men även tekniker som screentryck och andra foto och datorbaserade tekniker. Vi följer utvecklingen av nya grafiska metoder och nya media och sätter dem i relation till den traditionella grafiken. Ämnen som färg och form, bildanalys, datorn som konstnärligt redskap, samt konsthistoria och konstteori är inflätade i undervisningen. Som andraårselev har du egen arbetsplats eller ateljé. Du arbetar i längre sammanhängande perioder med kurser och egna självständigt formulerade projekt och har mer tid åt att utforska andra konstnärliga tekniska, praktiska metoder och områden. Det går att söka inriktningen grafik utan tidigare erfarenhet av grafiska trycktekniker.

Gemensamt för alla inriktningar på vår grundutbildning är att du tränar dej i olika tekniska och praktiska metoder. Övar upp färdigheter och självständighet i ditt arbete och får insikter i kreativa processer och problemlösning. Du lär dej att dokumentera, presentera och publicera ditt arbete i utställningslokaler och kataloger. Sammanställa en portofolio och ansöka till högskolor i Sverige och utomlands. Du får orientering i aktuella frågeställningar i samtidskonsten kring genus, queera uttryck, tvärkulturell kompetens, mångfald och hållbar utveckling. Ökade kunskaper i konstteori och historia, vidgad förståelse av olika begrepp som yttrandefrihet, konstnärligt ansvar och konstens kritiska potential. Oavsett vilken inriktning du väljer på våra utbildningar får du prova på att arbeta med grafiska tekniker, digital bildbearbetning, krokiteckning, konst i bokform, seriefanzines, fotografi, film, animation, ljudkonst, gatukonst, performance och installation. Två gånger per år gör hela skolan uppskattade studieresor där vi besöker konsthögskolor, gallerier, konsthallar och museer, vi reser till Berlin, Oslo, London och besöker Biennalen i Venedig. .

Lärare

Carina Fihn och Peter Eccher.

Stipendier

Varje år delar skolan ut ett stipendium på 10 000 kr med stöd av Theodor och Hanne Mannheimers fond till en student på utbildningen Grafik, årskurs två.

grafik10-691x1024