Ansökan till Konstnärlig Idégestaltning sker 1 – 25 maj

 

 

Ansökningsmaterialet bedöms av en jury. Skriftliga besked lämnas alla sökande när resultatet av intagningen är klar. Skolan ansvarar ej för inlämnade arbeten.  Antagningsresultatet meddelas via mail och post. 
Om bekräftelse på studieplats erhållits från skolan skall antagen student insända 750 kronor i anmälningsavgift senast 10 juni för att få behålla sin plats. Avgiften betalas på bankgiro 5859-0092. OBS. Skriv namn och personnummer!

Anmälningsavgiften betalas in för att bekräfta erbjuden plats efter antagning. Anmälningsavgiften dras dras sedan av från terminsavgiften.

Antagningskrav:

Konstnärlig erfarenhet skall styrkas genom arbetsprover. Stor omsorg och ett omfattande arbete läggs ner på urvalet till studieplatserna. Kvalitet och variation i fråga om konstnärlig inriktning är vägledande. 

I giltig ansökan ingår

Arbetsprover, ansökningsblankett med sökandes personuppgifter, utbildning eller yrkeserfarenhet, motivation, projektbeskrivning och utbildningsbevis (gymnasieutbildning eller högre utbildning) samt intervju (vilken kan ske i form av ett personligt möte, per telefon alternativt via Skype).

Instruktioner för arbetsprover att skickas med post

Arbetsproverna ska sammanlagt vara 10 stycken arbeten i valfri storlek och teknik dokumenterade med fotografi.  Du kan även söka med länkar till film och ljud. Projektbeskrivning bifogas i ansökningsblanketten. Dina arbetsprover ska vara relevanta för ditt projektet och visa hur du har arbetat tidigare.

Instruktioner för arbetsprover digital ansökan

Arbetsproverna ska vara sammanlagt vara 10 stycken arbeten i valfri storlek och teknik dokumenterade med fotografi. Digitalt material ( video och ljud ) laddas upp på vår registreringssida. Projektbeskrivning bifogas via ansökningsblankett.

Bekräftelse av plats

För att bekräfta att du avser att påbörja din utbildning och ta den studieplats som erbjuds, skall antagen student insända 750 kronor i anmälningsavgift senast 10 juni 2022 för att få behålla sin plats. Avgiften betalas på bankgiro 5859-0092. OBS! Skriv namn och personnummer!
Anmälningsavgiften dras av från Terminsavgiften.

Terminsavgift

Terminsavgiften är 13 500 kr. Betalas vid terminsstart eller när studiemedel erhållits. Skolan tillhandahåller övningsmaterial i viss utsträckning. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Även merkostnadslån till skolavgifter och studieresor kan sökas från CSN.

Välkommen in med din ansökan.
Om du har frågor, hör gärna av dej till vår skolsekreterare Monica Justesen Åfelt,
info@gbgkonstskola.se, vårt kontaktformulär eller telefon 031 – 14 80 61

Vill du veta mer om utbildningen är du också välkommen att kontakta Katarina Elvira Gudrunsdotter som är huvudansvarig för Konstnärlig idégestaltning på mobil 0704-353462.