farbe-6681

Vill du bli konstnär?

Ha ett kreativt yrke eller starta eget företag inom området konst och kultur? För de flesta börjar vägen dit med ett par års studier på eftergymnasial nivå vid en konstskola och fortsätter med högskolestudier.

Läs vidare! →
img_3699_2

Öppen Skola

Under Projektet Öppen-Skola arbetar de studerande från de olika linjerna i nya gruppsammansättningar över kursgränserna även lärarna blandas om och får nya samarbetspartners.

Årets tema var återvinning, utifrån det skapades grupperna;

Läs vidare! →

SIGNUM KOD

SIGNUM KOD

Utställningen på går fram till den 4e dec.

se bilder från vernissage dagen här nedanför.

Signum-koden är det som placerar boken på rätt plats i rätt hylla i ett organiserat system som kallas SAB-klassifikationssystemet.

Läs vidare! →