fbpx

Utbildningar

Grundutbildningen

Vår tvååriga grundutbildning med inriktningarna Måleri, Skulptur och Grafik är för dig som är gått estetiska programmet på gymnasiet, något år på konstskola, kortare konstkurser eller är självlärd. Till Skulptur och Grafik kan du söka även utan tidigare erfarenhet av rumsligt och grafiskt arbete. Studierna på grundutbildningen har mer lärarledd undervisning på schemat än påbyggnadsutbildningen Konstnärlig Idégestaltning som har utrymme för mer självständigt arbete.

I grundutbildningen ingår kurser, handledning, självstudier, konstnärspresentationer, föreläsningar, workshops och studiebesök och resor. Utbildningen är högskoleförberedande inom fältet konst och kultur, godkänd för eftergymnasiala studielån på nivå A3, erhåller statsbidrag och står under tillsyn av Yrkeshögskolan.

Förkunskaper som krävs är genomgången gymnasieskola, gymansiesärskolan eller motsvarande utbildning. Språkkunskaper i svenska motsvarande gymnasienivå eller minst B1 på CEFR-skalan.

Ettåriga påbyggnadsutbildningen
Konstnärlig Idégestaltning

Ettåriga påbyggnadsutbildningen vänder sig till dig som genom tidigare studier eller konstnärlig erfarenhet är redo för mer självständigt arbete.  Ansökan hit sker i form av ett eget utformat projekt med syfte att stärka din arbetsprocess och ditt konstnärliga språk. Påbyggnadsutbildningen består till större del av individuellt arbete med handledning och är en utbildning för dig med starkt engagemang att utforska ett eget konstnärligt projekt.  Genom gruppseminarier ges också utrymme att ta del av varandras projekt och erfarenheter.

I påbyggnadsutbildningen ingår handledning och självstudier, konstnärspresentationer, föreläsningar, krokiteckning och workshops. Möjlighet kan i vissa fall ges att gå någon av grundutbildningens kursmoment. Utbildningen är högskoleförberedande, godkänd för eftergymnasiala studielån på nivå A3, erhåller statsbidrag och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Förkunskaper som krävs är genomgången gymnasieskola, gymansiesärskolan eller motsvarande utbildning. Språkkunskaper i svenska motsvarande gymnasienivå eller minst B1 på CEFR-skalan.