Terminstider

Läsåret 2018 – 2019

Hösttermin 27/8-13/1

Vårtermin 14/1-2/6

Läsåret 2019 – 2020

Hösttermin 26/8 – 12/1

Vårtermin 13/1 -31/5

Läsåret 2020-2021

Hösttermin 31/8 – 17/1

Vårtermin  18/1- 4/6