Terminstider

Läsåret 2021 -2022

Hösttermin 30/8 – 16/1

Vårterminen 17/1 – 5/6

Läsåret 2022 – 2023

Hösttermin 29/8 – 15/1

Vårtermin 16/1 – 4/6

Läsåret 2023 – 2024

Hösttermin 28/8 – 14/1

Vårtermin 15/1 – 2/6