fbpx

Pedagogik

Undervisningen på Göteborgs Konstskola präglas av en pedagogik som baserad på lärarnas konstnärliga kunskaper och erfarenheter vilket ger en nära och fortlöpande kontakt med den samtida konstutvecklingen. Det gör pedagogiken spännande och variationsrik. Den pedagogiska processen är ett lagarbete som bygger på vår gemensamma respekt för varje människas unika individualitet och kreativitet.

Vi är bra på material, seende och kommunikation. Genom kontinuerliga studentenkäter har vi utvecklat en pedagogik som involverar samtal och lyhördhet. Kriterier för kvalitet som håller fokus på är kreativitet, kunskaper i material och teknik, ämneskunskap, dialogförmåga, idéformulering och gestaltningsförmåga.

 

Vi bedriver konstnärlig utbildning från olika utgångspunkter, dels genom  att ta vara på det moderna samhällets stora utbud av information, att delta, att använda och att inspireras av andras erövringar och kunskaper.  Att sätta samman fragmentarisk information till helheter, att vara öppen och att ständigt våga ompröva.

Dels genom att bereda plats att söka sig inåt, där du kan odla din individualitet och din särart. Det handlar om att kunna hitta sitt personliga språk, det uttryck som bäst gestaltar de innersta och mest intima frågeställningarna. Vi använder oss av samtalet som en viktig metod kring konstens möjligheter, om samhället och om det personliga uttrycket.