fbpx

Göteborgs Konstskola

Post och besöksadress:
Första Långgatan 10, 413 03 Göteborg

Telefon kansli: 031 – 14 80 61

E-post: info@gbgkonstskola.se

www.gbgkonstskola.se

Se vidare personalsidan
för direkt kontakt med lärare.