fbpx

Om skolan

Göteborgs Konstskola är en samtida aktör med legendarisk historia. Skolan har tvååriga grundutbildningar med inriktning måleri, skulptur och grafik samt en ettårig påbyggnadsutbildning, Konstnärlig Idégestaltning. Våra lärare och gästlärare är välmeriterade pedagoger och högskoleutbildade konstnärer.

På skolan arbetar vi fysiskt, med händer, hela kroppen, olika spännande tekniker, metoder och material. Blickar inåt och utåt, lär oss se och samtala, skriva om konst och kultur. Vi värnar om kreativ subjektivitet, individuellt sökande efter det personliga uttrycket öppnar ett fritt rum för intellektuell mångfald. Ett eget konstnärligt språk ger kraftfulla verktyg att själv påverka framtiden.

I vårt spännande hus har vi sju våningar med olika verkstäder, ateljéer, projektrum, mediarum, föreläsningssal, bibliotek och galleri. 

Studerande vid Göteborgs Konstskola arbetar i våra verkstäder för lera, gips, trä, metall, grafiska trycktekniker och nya media. Skolan är känd för sin stora, ljusa målarsal och har ett fint bibliotek med konst, kulturtidskrifter och böcker. Vi har projektrum för experiment med rumslig presentation av arbeten och installationer samt ett mediarum med ljud och fotostudio.

Miljöpolicy

Göteborgs Konstskola verkar för att miljö- och hållbarhetshänsyn ska vara en naturlig och integrerad del av vardagen. Vi strävar efter att göra studenter och personal medvetna om vikten av miljö- och utvecklingsfrågor och om vad hållbarhet innebär.
Miljöhänsyn vägs in i beslut gällande till exempel inköp av material till undervisningen, hantering av material, återvinning och källsortering.

Vår miljömedvetenhet ska minska skolans samlade miljöbelastning och främja hållbarhet. Vi arbetar med kontinuerliga förbättringar och följer miljölagstiftningen.