Ansökan Öppen!

Du kan fortfarande söka till vår ettåriga utbildning KONSTNÄRLIG IDÈGESTALTNING med kursstart hösten 2020. Ansökan är öppen fram till söndag 24 maj kl. 24.00 Välkommen med din ansökan.

Gå direkt till ansökan!