Om Göteborgs Konstskola

Vi är en samtida aktör med legendarisk historia. Skolan erbjuder tvååriga grundutbildningar i måleri, skulptur och grafik och en ettårig påbyggnadsutbildning som heter Konstnärlig Idégestaltning. Våra lärare och gästlärare är välmeriterade pedagoger och högskoleutbildade konstnärer.

Här arbetar vi fysiskt, med händer, hela kroppen, olika spännande tekniker, metoder och material. Blickar inåt och utåt, lär oss se och samtala, skriva om konst och kultur.

I vårt spännande hus har vi sju våningar med olika verkstäder, ateljéer, bibliotek, kök och myshörnor. Inga svarta tavlor och bänkar.

Du väljer att arbeta med det du är mest nyfiken på men får testa nya saker som du inte visste att du ville lära dig. Under läsårets gång arrangerar vi även andra aktiviteter än de som ingår i kursplanerna för att stimulera arbetsglädje och gemenskap.

Studerande vid Göteborgs Konstskola får prova på att arbeta i våra verkstäder för lera, gips, trä, metall, grafiska trycktekniker och datorbaserat arbete. Skolan är känd för sin stora, ljusa målarsal och har ett fint bibliotek med konst och kultur-tidskrifter och böcker. Vi har också projektrum för experiment med rumslig presentation av arbeten och installationer. Vårt senaste tillskott är ett Mediarum med Ljud och foto studio.

Som en bra konstskola värnar vi om kreativ subjektivitet, individuellt sökande efter det personliga uttrycket öppnar ett fritt rum för intellektuell mångfald. Ett eget konstnärligt språk ger kraftfulla verktyg att själv påverka framtiden.

Miljöpolicy

Göteborgs Konstskola verkar för att miljö- och hållbarhetshänsyn ska vara en naturlig och integrerad del av vardagen. Vi strävar efter att göra studenter och personal medvetna om vikten av miljö- och utvecklingsfrågor och om vad hållbarhet innebär. Miljöhänsyn vägs in i beslut gällande till exempel inköp av material till undervisningen, hantering av material, återvinning och källsortering.

Vår miljömedvetenhet ska minska skolans samlade miljöbelastning och främja hållbarhet. Vi arbetar med kontinuerliga förbättringar och följer miljölagstiftningen.