Vision

Göteborgs Konstskola skall vara Nordens främsta skola för morgondagens konstnärer.

tak_IMG_8185

 

Övergripande mål

  • Göteborgs Konstskola skall bli den mest efterfrågade skolan bland de fria konstskolorna i Norden.
  • Göteborgs Konstskola skall erbjuda en högskoleförberedande utbildning med hög kvalitet i måleri, skulptur, grafik, samt konstnärlig idégestaltning.
  • Alla studenter skall ges möjlighet att bredda de personliga uttrycksmöjligheterna, få ett större konstnärligt register och en väl utvecklad kommunikativ kompetens.

Mål

  • Alla studenter i grundutbildningen ges förutsättningar att gå vidare till konstnärliga högskoleutbildningar.
  • Skolan skall samverka med andra utbildningar och externa aktörer.
  • Skolans resurser ska vara tillgängliga och kunna deltas i (utställningar, föreläsningar, prova på aktiviteter).
  • Skolan ska bidra till att bryta traditionella, könsbundna utbildnings- och yrkesval.
  • Utbildningarna ska ha ett uttalat genusperspektiv och jämställdhet och mångfald ska genomgående finnas med i arbetet med kvalitetssäkring av skolans arbete.
  • Utbildningarna ska förmedla kunskap om konstnärsyrkets villkor och möjligheter.
  • Utbildningsprocessen ska möjliggöra kreativ problemlösning och goda kunskaper om villkoren för eget företagande.

 Pedagogisk inriktning

Skolans undervisning skall utveckla studentens förmåga att söka kunskap och att hantera en strid ström av information. Skolans grundläggande utbildning i måleri, skulptur, grafik, samt konstnärlig idégestaltning syftar till att utveckla lyhördhet och sensibilitet, att se en glädje i sökandet efter nya uttrycksmöjligheter samt att, utifrån motstridiga kunskaper, skapa helheter och samband med ett starkt personligt språk.