Skulpturavdelningen redovisade Installations arbeten

första års studenterna på skulpturavdelningen redovisade sina installationsarbeten efter en veckas intensivt prövande.