VÅGA!

 Under 25-29 mars 2019, kan du träffa studenter och lärare från GöteborgsKonstskola och flera andra eftergymnasiala, konstnärliga utbildningar på Blå Stället i Angered!