Utbildningar

Grundutbildningen

Vår tvååriga grundutbildning med inriktningarna Måleri, Skulptur och Grafik är för dej som är gått estetiska programmet på gymnasiet, något år på konstskola, kortare konstkurser eller är självlärd. Till Skulptur och Grafik kan du söka även utan tidigare erfarenhet av rumsligt och grafiskt arbete. Studierna på grundutbildningen har mer lärarledd undervisning än påbyggnadsutbildningen Konstnärlig Idégestaltning.

Studieresa Kassel 2018

I grundutbildningen ingår kurser, handledning, självstudier, konstnärspresentationer, föreläsningar, workshops och studiebesök och resor. Mer detaljerade beskrivning av grundutbildningens inriktningarna finns under rubrikerna Måleri, Grafik, och Skulptur. Utbildningen är högskoleförberedande inom fältet konst och kultur, godkänd för eftergymnasiala studielån, erhåller statsbidrag och står under tillsyn av Yrkeshögskolan.

Förkunskaper som krävs är genomgången gymnasieskola, gymansiesärskolan eller motsvarande utbildning. Språkkunskaper i svenska motsvarande gymnasienivå eller minst B1 på CEFR-skalan.

Ettåriga påbyggnadsutbildningen Konstnärlig Idégestaltning

Ettåriga påbyggnadsutbildningen vänder sig till dej som genom studier eller beprövad konstnärlig erfarenhet kan visa i din ansökan att du är redo för att gå den. Ansökan hit sker i form av ett eget utformat projekt med syfte att stärka din arbetsprocess och ditt konstnärliga språk. Påbyggnadsutbildningen består till större del av individuellt arbete med handledning individuellt och i grupp. Den har mindre lärarledd undervisning än grundutbildningen. Mer detaljerad beskrivning av utbildningen finns under rubriken Konstnärlig Idégestaltning.

I påbyggnadsutbildningen ingår handledning och självstudier, konstnärs-presentationer, föreläsningar och workshops. Möjlighet ges att gå vissa av grundutbildningens kurser. Utbildningen är högskoleförberedande, godkänd för eftergymnasiala studielån, erhåller statsbidrag och står under tillsyn av Yrkeshögskolan.

Förkunskaper som krävs är genomgången gymnasieskola, gymansiesärskolan eller motsvarande utbildning. Språkkunskaper i svenska motsvarande gymnasienivå eller minst B1 på CEFR-skalan.

027 2