Konstnärlig Idégestaltning

1 år, 10 platser

Vår påbyggnadsutbildning Konstnärlig Idégestaltning vänder sig till dej som har behov att fördjupa ditt konstnärliga språk. Du söker med arbetsprover och ett eget formulerat projekt inom det område du vill utveckla t ex måleri, grafik, fotografi, film, skulptur, installation, performance, intervention och deltagardriven konst. Här får du möjlighet att lägga ytterligare fokus på ditt eget arbete och vidareutveckla det. Du stärker gestaltningsförmågan, din självständiga kreativa process och får praktisk och teoretisk kompetens inför högskolestudier eller forskning på konstnärliga utbildningar, yrkes eller företagsverksamhet inom humaniora, kultur och kommunikation.

I utbildningen ingår handledning och självstudier, konstnärspresentationer, föreläsningar och workshops. Möjlighet ges att gå vissa av grundutbildningens kurser. Varje termin får grundutbildningen besök av flera gästlärare som du också har möjlighet att träffa. Lärarledda seminarier arrangeras en gång i månaden där studentgruppen arbetar med och diskuterar olika teman. Din handledare som du träffar en gång i veckan väljs bland skolans välmeriterade lärare utifrån inriktningen på ditt projekt. En gång på höst och vårterminen bjuds gästlärare in att hålla kurser eller ha handledning på Konstnärlig Idégestaltning. Du får en egen ateljé som du kan arbeta i kl 8.30 – 23 på vardagar, helger och lov kl 10 – 23 utom vissa kortare perioder i samband med helgdagar då skolan är helt stängd. Skolans övriga verkstäder t ex grafik och skulpturverkstäderna är öppna även för studerande på Konstnärlig Idégestaltning. Två gånger per år gör hela skolan uppskattade studieresor där vi besöker konsthögskolor, gallerier, konsthallar och museer, vi reser till Berlin, Oslo, London och besöker Biennalen i Venedig. .. Vårterminen avslutas med en examensutställning på Galleri Konstepidemin.

Många som söker till utbildningen har studerat konst på en eftergymnasial konstutbildning motsvarande Göteborgs Konstskola eller högskola. En del har haft uppehåll i sin konstnärliga verksamhet och är i behov av att arbeta koncentrerat en längre period. Andra vill komplettera studier i mode, design, konsthantverk, musik, dans, litterär gestaltning, media, pedagogik eller något annat område. Vi har haft självlärda studerande som i sina arbetsprover visat att de har andra meriter och den konstnärliga mognad som krävs för att gå utbildningen.

Vårterminen avslutas med en  examensutställning, senast på Galleri Konstepidemin.

Handledare

Carina Fihn, Tom Bogaard, Pia Mauno, Åsa Herrgård, Peter Eccher, Martin Solymar, Johan Malmström, Pia König och Katarina Bramer.

Stipendier

Varje år delar skolan ut ett stipendium på 10 000 kr med stöd av Theodor och Hanne Mannheimers fond till en student på utbildningen Konstnärlig Idégestaltning.

Bild ide2 15.16