Måleri

2 år, 32 platser

Till utbildningen söker du som har behov av en grundläggande utbildning i bild och form med inriktning måleri. I utbildningen ingår kurser, handledning, självstudier, konstnärspresentationer, workshops och föreläsningar. Kurserna hålls av utbildningens lärare och övriga lärare på skolan. Varje termin får skolan besök av flera gästlärare. Du träffar lärarna i helklass, mindre grupper och personligen. Besök görs på aktuella utställningar och hos konstnärer. Du kan arbeta i verkstäder och ateljéer kl 8.30 – 23 på vardagar, helger och lov 10 – 23 utom vissa kortare perioder i samband med helgdagar då skolan är helt stängd. Övriga verkstäder på skolan som till exempel grafik och skulpturverkstäderna är öppna även för måleristudenterna.

I första årets studier får du lära dej material-, färg-, form- och kompositionslära. Du arbetar i skolans stora, fina, gemensamma målarsal. Med bildanalys, konstteori och historia, modellteckning, modell- och stillebenmåleri. Som andraårselev har du egen arbetsplats eller ateljé. Du och arbetar i längre sammanhängande perioder med kurser och egna självständigt formulerade projekt och har mer tid åt att utforska andra konstnärliga tekniska, praktiska metoder och områden.

Gemensamt för alla inriktningar på vår grundutbildning är att du tränar dej i olika tekniska och praktiska metoder. Övar upp färdigheter och självständighet i ditt arbete och får insikter i kreativa processer och problemlösning. Du lär dej att dokumentera, presentera och publicera ditt arbete i utställningslokaler och kataloger. Sammanställa en portofolio och ansöka till högskolor i Sverige och utomlands. Du får orientering i aktuella frågeställningar i samtidskonsten kring genus, queera uttryck, tvärkulturell kompetens, mångfald och hållbar utveckling. Ökade kunskaper i konstteori och historia, vidgad förståelse av olika begrepp som yttrandefrihet, konstnärligt ansvar och konstens kritiska potential. Oavsett vilken inriktning du väljer på våra utbildningar får du prova på att arbeta med grafiska tekniker, digital bildbearbetning, konst i bokform, krokiteckning, seriefanzines, fotografi, film, animation, ljudkonst, gatukonst, performance och installation. Två gånger per år gör hela skolan uppskattade studieresor där vi besöker konsthögskolor, gallerier, konsthallar och museer, Vi reser till Berlin, Oslo, London och besöker Biennalen i Venedig. .

Lärare

Tom Bogaard, Ewa Brodin, Anna Carlsson och Pia Mauno.

Stipendier

Varje år delar skolan ut ett stipendium på 10 000 kr med stöd av Thedor och Hanne Mannheimers fonder till en student på utbildningen Måleri, årskurs två.

DSC03449