Skulptur

 2 år, 16 platser

Till utbildingen söker du som har behov av en grundläggande utbildning i bild och form med inriktning skulptur. I utbildningen ingår kurser, handledning, självstudier, konstnärspresentationer, workshops och föreläsningar. Kurserna hålls av utbildningens lärare och övriga lärare på skolan. Varje termin får skolan besök av flera gästlärare. Du träffar lärarna i helklass, mindre grupper och personligen. Du kan arbeta i verkstäder och ateljéer kl 8.30 – 23 på vardagar, helger och lov kl 10 – 23 utom vissa kortare perioder i samband med helgdagar då skolan är helt stängd. Skolans övriga verkstäder grafikverkstäderna till exempel är öppna även för skulpturstuderande.

Under det första året jobbar du dej in i den tredje dimensionen, från yta till objekt från kropp till rum. Ett intresse för att arbeta med olika material och uttryckssätt är vad som behövs för att söka till skulpturavdelningen. Vi lär ut nödvändiga teknik- och materialkunskaper för att du skall kunna jobba med uppgifterna eller teman som ges. Du kan jobba med allt från foto till trä och metall och utforska möjligheterna i mer ovanliga material och uttryckssätt som intresserar dig, även två dimensionellt. Under det andra året arbetar du i längre sammanhängande perioder med kurser och egna självständigt formulerade projekt. I utbildningen ingår även arbete med readymades, röst, tid, ljus, performance och installationer för att nämna några uttrycksformer. Undervisningen sker även utanför skolan i form av gatukonst och offentlig konst.

Traditionellt sett är skulptur ett tredimensionellt konstverk tillverkat av beständiga material för tid och evighet. Idag har skulpturbegreppet utvidgats till att täcka konstverk som förhåller sig till och förändrar rummet, staden och landskapet (installationer och ”land art”) eller tillfälliga handlingar utförda i realtid av människor under kortare eller längre perioder (performanceverk, intervetioner och deltagardriven konst).

Gemensamt för alla inriktningar på vår grundutbildning är att du tränar dej i olika tekniska och praktiska metoder. Övar upp färdigheter och självständighet i ditt arbete och får insikter i kreativa processer och problemlösning. Du lär dej att dokumentera, presentera och publicera ditt arbete i utställningslokaler och kataloger. Sammanställa en portofolio och ansöka till högskolor i Sverige och utomlands. Du får orientering i aktuella frågeställningar i samtidskonsten kring genus, queera uttryck, tvärkulturell kompetens, mångfald och hållbar utveckling. Ökade kunskaper i konstteori och historia, vidgad förståelse av olika begrepp som yttrandefrihet, konstnärligt ansvar och konstens kritiska potential. Oavsett vilken inriktning du väljer på våra utbildningar får du prova på att arbeta med grafiska tekniker, digital bildbearbetning, krokiteckning, konst i bokform, seriefanzines, fotografi, film, animation, ljudkonst, gatukonst, performance och installation. Två gånger per år gör hela skolan uppskattade studieresor där vi besöker konsthögskolor, gallerier, konsthallar och museer, vi reser till Berlin, Oslo, London och besöker Biennalen i Venedig eller Documenta i Kassel

Lärare

Åsa Herrgård

Johan Malmström

 

Stipendier

Varje år delar skolan ut ett stipendium på 10 000 kr med stöd av Theodor och Hanne Mannheimers fond till en student på utbildningen Skulptur, årskurs två.

sk5-16