fbpx

Fredrika Andersson – gästlärare på Konstnärlig Idégestaltning

 – Mitt namn är Fredrika Anderson. Jag tog min master i Fri konst vid konsthögskolan Valand våren 2013.

Sedan 2011 har jag i mitt arbete undersökt begreppen arbete, handens rörelse och gester och kroppens koreografi, både genom det faktiska ateljéarbetet i måleriet som akt och genom valet av motivet. Mitt medium är tusch, akvarell och gouache på papper. Måleriprocessen och den performativa aspekten i måleriet är central. Med utgångspunkt i ikonmåleriet rör sig mitt måleri mellan många lager; den subjektiva upplevelsen av det ikoniska objektet, det performativa objektet, riten, meditationen, den kollektiva rörelsen och den politiska manifestationen. Det har blivit en slags rundgång där jag målar en spegel av det jag undersöker konkret; konst som arbete, konst som tro och övertygelse och konst som en omkullkastande kraft, politiskt, religiöst och kulturellt. I botten ligger en upprepning av bilder, fotoförlagor som är faktiska dokumentationer och förlagor hämtade ur det konsthistoriska arkivet.

Måleriet är en pågående undersökning och ett utbyte, ett systerskap med motivens kvinnor som också är upptagna av konstproduktion, aktivism eller ett sökande in i sig själva. Huvudpersonen i min målerisvit är Syster Corita Kent, nunna och konstnär, som var verksam som konstlärare i Los Angeles under 1960­talet. För henne var konsten en kollektiv, samhällelig process. Bilderna jag arbetar med speglar olika händelser ur Syster Corita Kents liv under dessa år.

 

VERKSTADENjpg kopia