Gertrud Sandqvist

Öppen föreläsning med Gertrud Sandqvist 20 feb kl.13.00
Gratis, men begränsat antal platser. Anmäl intresse till info@gbgkonstskola.se

Från geni till forskare, konstnärsroller genom 200 år.

Människor verkar ha gjort bilder så länge vi har varit människor. Att spegla och speglas i omvärlden likaväl som att se inre bilder och återge dem har funits i minst 40 000 år, kanske 100 000 år.Men att kalla detta konst i den betydelse vi lägger in i ordet idag är inte så gammalt.I mitten av 1700-talet började några präster på den engelska landsbygden fundera på det de kallade för “det omedvetna geniet”. Och den konstnärliga genirollen med alla dess egenheter verkar ha varit avgörande för en rad fenomen som nu verkar som omistligt inom konstbegreppet, inte minst idén om konstens frihet.Under de kommande 200 åren och fram till idag har konstnärerna varit helt avgörande i att forma, och omforma , vad vi kallar för konst.De förändrade konstnärsrollerna  har skapat det dynamiska konstbegreppet.