fbpx

Jakob Sjöstedt – gästlärare på Konstnärlig Idégesaltning

– Jag heter Jakob Sjöstedt och arbetar som konstnär i Göteborg. Jag har sedan jag examinerades från Högskolan för fotografi, (numera en del av Akademin Valand) arbetat framför allt med egna verk och utställningar, men också i konstellationer med andra och som medlem i styrelsen för Galleri 54.

Mina arbeten består ofta av flera olika material och tekniker, men där den huvudsakliga betoningen ligger på den rumsliga framställningen och synliggörandet av en föreliggande process. Jag liknar återkommande mina utställningar vid arkeologiska utgrävningar, där jordlagren schaktas bort och konturerna av någonting ursprungligt framträder. Lämningar av vardagsliv, rituella funktioner och arkitektur tycks ta form. Men det är endast spåren av dessa, lämningarna, det som inte blev något eller det som blev över som tycks vara kvar.

Jag återkommer ofta till leran och gipset. Två basala material som följt konsthistorien parallellt med människans outtröttliga önskan att skapa bestående avtryck. Likaså använder jag mig ofta av samtida byggmaterial som spånskivor, takpapp och reglar och låter skalan variera från allt mellan det överblickbara modellandskapet till en skala ett till ett, där du som besökare aktiverar verket genom din närvaro i rummet.

Mina arbeten utvecklar sig inte linjärt ur en tydligt formulerad idé utan blir till någonstans på vägen, i själva görandet. Ur detta kan sedan idén växa fram och stötta det befintliga verket. En grundproblematik för mig har alltid varit det enorma glappet mellan den fysiska upplevelsen av ett verk och mötet med den fotografiska dokumentationen efteråt. Vetskapen om denna omöjlighet att översätta en rumslig och i viss mån taktil upplevelse till fotografisk representation har gjort att jag i mina dokumentationer medvetet förstärker denna åtskillnad genom att använda mig av ett bildspråk som delvis värjer för det autentiska.

Det är ett flöde jag intresserar mig för. Riktningen utåt i rummet och vidare in i betraktaren och omvänt. Mina objekt, funna och egenhändigt gjorda föremål och konstruktioner, hakar fast och lånar sin form och rytm i och av varandra.

duk_objekt kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bord_detalj_lighter kopia

 

bakgrundsbild_small