fbpx

Öppen föreläsning 13/11 kl 18 – 20

Svilova och Göteborgs Konstskola hälsar välkommen till en föreläsning med curator Iris Müller-Westermann om konstnären Hilma af Klint. 13 november kl 18 – 20 på Göteborgs Konstskola, föreläsningssalen, plan 5, Första Långgatan 10 i Göteborg.

För att vara säker att få en plats, boka genom länken nedan:

https://simplesignup.se/event/52122

20 kr valfri entré på plats!

Hilma af Klint (1862 – 1944) var en radikal banbrytare för en konst som vände sig bort från den synliga verkligheten. Redan 1906 utvecklade hon ett abstrakt bildspråk. Det var flera år före Wassily Kandinsky (1866 – 1944), Piet Mondrian (1872 – 1944) och Kazimir Malevitj (1878 – 1935), som fortfarande betraktas som föregångare till den abstrakta konsten på 1900-talet. Himla af Klint utgick från att det finns en andlig dimension i tillvaron och ville synliggöra sammanhang som ligger brotom det som ögat kan se. Hon var av den uppfattningen att hon, när hon målade, stod i förbindelse med högre medvetanden, som talade och förde fram budskap genom henne. I likhet med många av sina samtida var hon påverkad av andliga strömningar, i synnerhet av spiritismen, teosofin och senare antroposofin. Genom sitt måleri ville hon förstå och förmedla en mänskliga existensens olika dimensioner.

I Hilma af Klints testamente står att de abstrakta verken inte fick göras tillgängliga för allmänheten förrän tidigast tjugo år efter hennes död. Hon var övertygad om att man först då skulle komma att inse deras betydelse. För hundra år sedan målade Hilma af Klint bilder för framtiden.

Iris Müller-Westmann är senior curator for international art på Moderna Museet i Stockholm och curator för Hilma af klint utställningen 2013 som fick stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Utställningen är fortfarande på turné i Europa och visas våren 2015 i Estland på KUMU i Tallinn.

Välkommen!

Svilova är en kulturplattform som fungerar med stöd av Göteborgs stad kultur, Västra Götalands kulturnämnd och Statens Kulturråd. Just nu visas tre videoverk av Jannicke Låker och en text av Angelica Olsson på svilova.org.

Göteborgs Konstskola är en samtida aktör med legendarisk historia. Skolan erbjuder tvååriga utbildningar med inriktning måleri, skulptur och grafik samt en ettårig interdisciplinär påbyggnadsutbildning och ingår i det statliga utbildningssystemet för konst och kulturutbildningar.

Bilden är en detalj från Hilma af Klints verk De tio största, nr 3, Ynglingaåldern, grupp IV, 1907

b55fc3de-0775-4ada-b820-7fcc49186a23