fbpx

TABULA RASA

Ami Mellstrands stipendiatutställning på Grafik i Väst pågår just nu fram till den 20 dec. Ami tilldelades 2022 år grafikstipendium för unga grafiker. Då Ami tilldelades stipendiet löd motivationen:

Grafik i Västs stipendium 2022 tilldelas, Ami Mellstrand, en född grafiker som inte bara samlar grafisk kunskap som en svamp, men som också utmanar sig själv (och de grafiska teknikerna) gång på gång, tar grafiken ut i rummet, och låter den ta upp plats. Det vi får se av henne nu ger oss försmak på en otvivelaktig lång och intressant karriär som grafisk konstnär.  Ami Mellstrand, Grafik årskurs 2 Göteborgs Konstskola tilldelas Grafik i Västs stipendium 2022.
Grafik i Väst vill med detta stipendium, som i år delas ut för sextonde gången, uppmärksamma den grafiska konsten och uppmuntra unga konst-närer till fortsatt arbete inom denna konstart, vilket behövs för att grafiken skall utvecklas och förnyas, men också för att dess kunskaper inte skall gå förlorade. Stipendiet utdelas till unga konststuderande, som visat gott arbete med personlig prägel och stort intresse för grafik.