Viktiga Datum

Ansökningskurs 24-25 mars

Ansökningskursen är till för dig som aldrig sökt till en konstskola tidigare, som känner dig osäker på hur det går till att söka med arbetsprover.Du får prova på olika tekniker och se vilka resurser skolan har, samt hjälp av våra lärare att sammanställa ett ansökningsmaterial. läs mer här

Ansökan, Grundutbildningen 26 mars – 15 april

Digital ansökan till de tvååriga Konstnärliga grundutbildningarna startar 26 mars och pågår fram till 15 april, det finns möjlighet att lämna in arbetsprover ”över disk” den 12 april 12.00 fram till 19.00.
läs mer på ansökningssidorna.

Ansökan, Konstnärlig Idégestaltning 8 maj – 29 maj

Digital ansökan till den 1 åriga utbildningen Konstnärlig Idégestaltning startar 8 maj och pågår fram till 29 maj
läs mer på ansökningssidorna.