Konstnärspresentation 6/3

Träffa konstnären Christina Skårud. Titeln på hennes föreläsning är Att leta bland det gömda och glömda. Så här berättar hon själv om sitt arbete och om föreläsningen:

Min bildvärld uppehåller sig ofta i ögonblicket innan eller precis efter något händer. I stunden då det uppstår en slags förtätad tystnad. Det kan vara oexponerade interiörer och miljöer. Platser vi inte lägger någon vikt vid, där blicken endast sveper förbi. Men jag söker också efter miljöer jag tycker mig känna igen och vill återskapa. Jag intresserar mig för frågor kring existentialism och det psykologiskt dolda.

I huvudsak arbetar jag med måleri och objekt ofta på ett installatoriskt sätt. Målningarna har realistisk karaktär men vikten ligger mycket på de abstrakta inslagen. För mig är det viktigt att kunna pendla mellan olika tekniker, hitta metoder och uttryckssätt som driver arbetet framåt. Jag kommer att tala om hur det kan finnas flera sidor av ett konstnärskap, sidor som ibland drar åt olika håll och om det är möjligt att få dem att samverka i en perfekt disharmoni.

Ur texten ”Dialoger kring det fördolda, reflektioner kring Skårud och Larsson”, av filosofen Johan Redin 2014:

”Liksom man ibland stöter på fotografier som egentligen aldrig skulle blivit tagna: en bild på skuggbildningar över en kökslucka, ett berusat försök att föreviga ett rutigt golv, ett tak eller en tom busshållplats. Bilderna tycks inte lämna någonting utöver sitt eget radikala faktum att vara ett perspektiv. Motivet må vara trivialt i sig, en serie lysrör, men motiveringen gör sig kännbar i sin frånvaro. Det är nu som bilden börjar verka. Betraktaren söker förgäves efter en kontext och i denna strävan blir det avbildade allt mer ömtåligt. Olika tänkbara berättelser rullar igång där det som är det mest uppenbara i bilden samtidigt är det dolda. Bilderna blir i denna mening djupt existentiella – jag kan vara den jag är utan att veta vem jag är. Det utelämnade är utlämnandet.”

korridor, 900